Tài Khoản Ngân Hàng

Chuyển khoản cá nhân HUỲNH THỊ NGỌC THU (không nhận VAT):

 

Ngân Hàng Sacombank – Phòng giao dịch Xóm Mới

Số tài khoản : 06 01 04 12 99 89
Chủ tài khoản : Huỳnh Thị Ngọc Thu

 

Ngân Hàng Á Châu – Phòng giao dịch Thống Nhất (ACB)

Số tài khoản : 16 40 59 57
Chủ tài khoản : Huỳnh Thị Ngọc Thu

 


 

 Chuyển khoản công ty (nhận VAT):

 

Ngân hàng Á Châu - Phòng giao dịch Thống Nhất (ACB)

Số tài khoản : 158 548 699
Chủ tài khoản : Công Ty TNHH Sản Xuất Máy và Thiết Bị Xây Dựng Rồng Việt