Tin tức

Tỷ lệ cát với xi măng tác động tới độ bền của bê tông?

Cách trộn bê tông được ví như rất quan yếu tại việc xác định uy tín của mặt hàng rút cuộc sau lúc được đổ. Các vật liệu xác thực được sử dụng và tỷ lệ của những nguyên liệu này đều rất quan trọng. Biết tỷ lệ cát để sử dụng xi măng phụ thuộc 1 phần vào việc bê tông đang được dùng để làm gì.

Hỗn hợp tiêu chuẩn

Một cách hơi chuẩn để trộn bê tông gọi một phần xi măng cho mỗi 2 phần cát. Kết quả của giải pháp này, ví thử rằng bốn phần sỏi cũng được đưa vào hỗn hợp, là 1 cái bê tông được xếp hạng C20. Bê tông được đánh giá trên một hệ thống số cho biết chừng độ hỗn phù hợp mạnh như thế nào sau lúc nó được xử lý ở khoảng một tháng. Bê tông C20 sẽ được xem là hỗn thích hợp bê tông cường độ trung bình. Báo cáo cao hơn cho thấy 1 bê tông mạnh hơn.

Tăng sức mạnh

Điều chỉnh cường độ của bê tông dựa trên tỷ lệ cát với xi măng được ví như điều dễ áp dụng. Càng gần bạn mang tỷ lệ này đến tỷ lệ cát 1 so với xi măng, bạn sẽ làm cho bê tông càng mạnh. Mặt khác, ví như bạn đẩy tỷ lệ theo phía khác, bạn sẽ nhận được một sản phẩm có ưu điểm hơi kém.

Tỷ lệ cát với xi măng tác động tới độ bền của bê tông?

Chất lượng

Trong lúc hỗn hợp bê tông đều đựng xi măng, chiếc cát thực tế được áp dụng khác nhau. Ngoài tỷ lệ, dòng cát mà bạn dùng tại hỗn hợp bê tông cũng ảnh hưởng đến cường độ của bê tông. Chẳng hạn, sử dụng cát bãi biển chưa rửa, có khả năng tạo ra hỗn hợp bê tông không mạnh bằng những thiết bị làm từ cát đã được làm cho sạch để tạo ra chất lượng đồng nhất.

Các nhân tố khác

Điều quan yếu được xem là phải nhìn thấy rằng tỷ lệ cát với xi măng chẳng hề được ví như nhân tố độc nhất vô nhị tác động đến cường độ của bê tông. Bê tông thường được khiến từ bốn thành phần, ko chỉ 2. Ngoài tỷ lệ xi măng-cát, tỷ lệ sỏi với cát cũng phải được coi xét. Cuối cộng, lượng nước thêm vào hỗn thích hợp cũng rất quan yếu tại mức bền của máy móc chung cuộc.