Tin tức

Công nghệ sáng tạo áp dụng tại thời kỳ phân phối bê tông

Các nhà thầu và doanh nghiệp xây dựng có thể dùng IoT (Connected Things Network), phần mềm và cảm biến chi tiết để tổ chức và theo dõi tất cả các quá trình trong khoảng bề ngoài, giao hàng đến địa điểm và hiệu quả cụ thể.

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng những thiết bị và cảm biến bê tông IoT đã cho phép những nhà cung cấp theo dõi có lợi hơn và duy trì chất lượng bê tông chuẩn xác hơn trong suốt công đoạn. Trước đây, những nhà cung ứng bê tông chỉ nhờ vào các hoạt động của con người để theo dõi tài liệu có thể tác động tới chất lượng của hỗn hợp bê tông, chẳng hạn như thêm nước vào hỗn hợp. Ngày nay, với các hệ thống đương đại hơn như dùng các thiết bị thông minh, các nhà sản xuất đã nhận ra hiệu suất trong khoảng việc kiểm soát uy tín được cải thiện.

 Công nghệ sáng tạo áp dụng tại thời kỳ phân phối bê tông

Các cảm biến được cố định vào thành ở của máy trộn bê tông có thể đo góc, vận tốc, nhiệt độ và vận chuyển tài liệu và sau ấy chuyển cập nhật vào máy móc tính. Từ cập nhật này, máy móc tính sẽ tính toán những tham số như độ sụt, khối lượng và truyền đến những nền tảng hoặc đám mây.

Các cảm biến có khả năng tính toán, theo dõi và chuyển thông tin đến người đảm đang và nhà cung cấp bê tông. Đồng hồ đo lưu lượng được gắn vào máy trộn có thể ghi lại và báo cáo về lượng nước thêm vào hỗn phù hợp.

Các máy khác được áp dụng để theo dõi sự chuyển di thực tại của thiết bị. Nhờ những thiết bị này, những nhà cung cấp có thể kiểm soát các vấn đề nảy sinh trong giai đoạn giao hàng nhằm chóng vánh giải quyết vấn đề.

Bên cạnh ấy, những cảm biến sáng tạo được áp dụng trong thời kỳ đúc và bảo dưỡng bê tông có thể tiết kiệm thời gian cho các công trình to. Các cảm biến này được nhúng hoàn toàn và áp dụng khoa học ko dây nhằm thu thập dữ liệu về nhiệt độ và cường độ của bê tông.